ELPRO VIA s.r.o.
Hviezdoslavova 545/41, 627 00 Brno
IČ: 29283591, tel.: 602 544 079
logo

Stavby na železnicích,
terénní práce,
betonáže…

naše služby

Stavebnictví:

zpevňování svahů

betonářské práce

zavádění vodovodů

výkopové práce

kladení kabelovodů

kotvy, mikropiloty